Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyonu

Kullanıcı Girişi


Bu alan T.C. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla hazırlanan, 06.01.2014 tarih ve 2014.5181.71 sayılı resmi yazısı ile T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri kapsamında çalışan tüm personelin dokümantasyona erişim alanıdır.