Haber Detayı

4. Bilgi Güvenliği Politikaları Semineri Bolu'da gerçekleştirildi
Okunma : 3682 15.12.2014 15:05:00
 Süresiz Yayın
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Birimi tarafından 4. Bilgi Güvenliği Politikaları Semineri 9-10-11 Aralık 2014 tarihlerinde Bolu'da gerçekleştirildi.

Bilgi Güvenliği Politikaları seminerlerinin 4 üncüsü 9-10-11 Aralık 2014 tarihlerinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans salonunda gerçekleştirildi. Mart 2014 tarihinde Bakanlık Makam oluru ile yayımlanmış olan Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi ve Kılavuzu hükümlerine göre Merkez Bağlı Kuruluşlar ve Taşra Teşkilatında Bilgi Güvenliği Farkındalığını artırmak amaçlanmıştır.

 

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. M. Mahir ÜLGÜ video konferans sistemi ile bağlanarak yaptığı açılış konuşmasında, Genel Müdürlük koordinasyonunda yürütülen Bilgi Güvenliği faaliyetlerine verilen önemi vurguladı. ÜLGÜ konuşmasında, seminere ev sahipliği yapan Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut ARIK, Müdür Yardımcısı Dr. Esra EMİN, Araştırma Bilgi Sistemleri ve Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürü Dr. Züleyha ŞENTÜRK’e ve tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

 

Seminer, Sağlık Bakanlığının bilgi güvenliği konusunda yürüttüğü alt yapı, standart ve mevzuat geliştirme çalışmaları hakkında bilgilendirme ve farkındalık geliştirmeye yönelik sunumlarla devam etti.

 

Sunumlarda Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi ve Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu,  Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikası Yönergesi ve Hukuksal Boyutu, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, Bilgi Güvenliği Politikası Kılavuzu, Sosyal Mühendislik ve İnsan Kaynakları Zaafiyetleri, Elektronik Posta Güvenliği, Acil Durum Güvenliği, Fiziksel ve Çevresel Güvenlik , Ekipman Güvenliği, İşletim Sistemleri ve Son Kullanıcı Güvenliği, Parola Güvenliği ve Sunucu- Sistem Güvenliği konu başlıkları üzerinden değerlendirildi.

 

Seminerde SBSGM Hukuk Koordinatörü Av. Gürbüz YÜKSEL,  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Birim Sorumlusu Dilek KARAKAYA, Bilgi Güvenliği Danışmanı Faruk ÇALIKUŞU, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Personeli Savaş ÖPÖZ, Kayıt Tescil ve Akreditasyon Birim Sorumlusu Mustafa ASLAN ve Kullanıcı Hesapları Güvenliği Yönetimi ve Güvenliği Koordinatörü Duygu KAZANCI'dan oluşan bilgi güvenliği ekibi görev aldı.