Haber Detayı

5. Bilgi Güvenliği Politikaları Semineri İzmir'de Gerçekleştirildi
Okunma : 4167 30.12.2014 15:45:14
 Süresiz Yayın
5. Bilgi Güvenliği Politikaları Semineri 23-24-25 Aralık 2014 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirildi.

Bilgi Güvenliği Politikaları seminerlerinin 5 incisi 23-24-25 Aralık 2014 tarihlerinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Urla Eğitim ve Uygulama Merkezinde gerçekleştirildi. Seminerde, Mart 2014 tarihinde Bakanlık Makam oluru ile yayımlanan Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi ve Kılavuzu hükümlerine göre, Bilgi Güvenliği farkındalığını arttırmak amaçlandı.  

 

Seminere İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Türkyılmaz, İzmir İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mehmet Nil Hıdır, Aydın, Kütahya, Balıkesir, Manisa, Çanakkale, Muğla, Uşak illerinden bilgi güvenliği yetkilileri ile İzmir Kuzey ve Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri temsilcileri katıldı.

 

İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Türkyılmaz yaptığı açılış konuşmasında, “Veri güvenliğini nasıl sağlarız? Teknolojinin de gelişmesi ile zaman zaman sektörümüzde de suistimallere meydan vermemek için konuya çok hakim olmamız gerekiyor. Bu sebeple bilgisayarı çok iyi kullanmanın yanı sıra, verilerin güvenliğinin sağlanması için yapılması gerekenleri de bilmeliyiz. Eğitmenlerimize teşekkür ediyor, verimli bir seminer olmasını diliyorum ” dedi.

 

SBSGM Hukuk Koordinatörü Gürbüz Yüksel ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Birim Sorumlusu Dilek Karakaya'nın konuşmaları ile devam eden seminerde, Sağlık Bakanlığının bilgi güvenliği konusunda yürüttüğü alt yapı, standart ve mevzuat geliştirme çalışmaları hakkında bilgilendirme ve farkındalık geliştirmeye yönelik değerlendirmeler yapıldı.

 

Seminer sunumları, Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi ve Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzunda yer alan  aşağıdaki başlıklar çerçevesinde gerçekleştirildi:

 

 • Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü BGYS Kurulum Süreci
 • Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikası Yönergesi ve Hukuksal Boyutu
 • Bilgi Güvenliği Yetkilileri
 • Bilgi Güvenliği Denetimleri
 • Bilgi Güvenliği Çalışmalarının Hukuki Boyutu
 • TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı
 • Erişim Yönetimi ve Erişim Kaydı Tutulması
 • Uzaktan Erişim Yönetimi
 • Veritabanı Güvenliği
 • Kaydedilebilir Taşınır Materyaller Güvenliği
 • Yedekleme ve İş Sürekliliği Yönetimi
 • Güvenlik İhlal Bildirim Yönetimi
 • Elektronik Posta Güvenliği
 • Parola Güvenliği
 • Siber Güvenlik
 • Ağ Cihazları Güvenliği
 • Mal ve Hizmet Alımları Güvenliği
 • Bilgi Sistemleri Edinim Geliştirme ve Bakım Güvenliği
 • Uygulama Yazılımları Güvenliği
 • İletişim ve İşletim Güvenliği
 • Bilgi Kaynakları Atık İmha Yönetimi
 • Sosyal Mühendislik Zafiyetleri
 • İnsan Kaynakları ve Zafiyetleri
 • Sosyal Medya Kullanımı
 • Fiziksel ve Çevresel Güvenlik
 • Ekipman Güvenliği
 • İşletim Sistemleri ve Son Kullanıcı Güvenliği
 • Sunucu ve Sistem Güvenliği
 • Bilgi Güvenliği Uygulama Planı

 

Seminerde SBSGM Hukuk Koordinatörü Gürbüz Yüksel,  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Birim Sorumlusu Dilek Karakaya, Bilgi Güvenliği Danışmanı Faruk Çalıkuşu, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Personeli Savaş Öpöz, Kayıt Tescil ve Akreditasyon Birim Sorumlusu Mustafa Aslan'dan oluşan bilgi güvenliği ekibi görev aldı. Seminer, 25 Aralık 2014 tarihinde tüm katılımcılara Katılım Belgesi’nin verildiği törenin ardından sona erdi.

 

SBSGM Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Birimi tarafından, merkez ve taşra teşkilatında Bilgi Güvenliği ile ilgili farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmalar kapsamında koordine edilen seminer, geçtiğimiz aylarda Diyarbakır, Kastamonu, Trabzon ve Bolu illerinde yapılmıştı.