Haber Detayı

7.Bilgi Güvenliği Politikaları Semineri Ankara'da gerçekleştirildi.
Okunma : 4556 02.03.2015 15:47:40
 Süresiz Yayın
7.Bilgi Güvenliği Politikaları Semineri 24-25-26 Şubat 2015 tarihinde Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde Gerçekleştirildi.

Bilgi Güvenliği Politikaları seminerlerinin 7 ncısı 24-25-26 Şubat 2015 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. Seminerde, Mart 2014 tarihinde Bakanlık Makam oluru ile yayımlanan Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi ve Kılavuzu hükümlerine göre, Bilgi Güvenliği farkındalığını arttırmak amaçlandı.  

Seminer  Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr.Mahir ÜLGÜ'nün açılış konuşmasıyla başlamış olup, Ankara İl Sağlık Müdür yardımcısı Dr.Hasan ARSLANOĞLU'nun konuşmalarıyla devam etmiştir. 

Seminerde Sağlık Bilgi Sistemleri, Sistem Yönetimi Daire Başkanı Fatih ULUÇAM SBA(Sağlık Bilişim Ağı) Projesi ile ilgili sunumunun ardından , Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi ve Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzunda yer alan aşağıdaki başlıklar çerçevesinde gerçekleştirildi:

 

• Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü BGYS Kurulum Süreci

• Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikası Yönergesi ve Hukuksal Boyutu

• Bilgi Güvenliği Yetkilileri

• Bilgi Güvenliği Denetimleri

• Bilgi Güvenliği Çalışmalarının Hukuki Boyutu

• TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

• Erişim Yönetimi ve Erişim Kaydı Tutulması

• Uzaktan Erişim Yönetimi

• Veri tabanı Güvenliği

• Kaydedilebilir Taşınır Materyaller Güvenliği

• Yedekleme ve İş Sürekliliği Yönetimi

• Güvenlik İhlal Bildirim Yönetimi

• Elektronik Posta Güvenliği

• Parola Güvenliği

• Siber Güvenlik

• Ağ Cihazları Güvenliği

• Mal ve Hizmet Alımları Güvenliği

• Bilgi Sistemleri Edinim Geliştirme ve Bakım Güvenliği

• Uygulama Yazılımları Güvenliği

• İletişim ve İşletim Güvenliği

• Bilgi Kaynakları Atık İmha Yönetimi

• Sosyal Mühendislik Zafiyetleri

• İnsan Kaynakları ve Zafiyetleri

• Sosyal Medya Kullanımı

• Fiziksel ve Çevresel Güvenlik

• Ekipman Güvenliği

• İşletim Sistemleri ve Son Kullanıcı Güvenliği

• Sunucu ve Sistem Güvenliği

• Bilgi Güvenliği Uygulama Planı

 

Seminerde SBSGM Hukuk Koordinatörü Av. Gürbüz YÜKSEL,  Kullanıcı Hesapları Yönetimi ve Güvenliği Koordinatörü Duygu KAZANCI, Bilgi Güvenliği Danışmanı Faruk ÇALIKUŞU, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Birim Çalışanı Savaş ÖPÖZ, Kayıt Tescil ve Akreditasyon Birim Sorumlusu Mustafa ASLAN 'dan oluşan bilgi güvenliği ekibi görev aldı. Seminer, 26 Şubat 2015 tarihinde tüm katılımcılara Katılım Belgesi’nin verildiği törenin ardından sona erdi.