Haber Detayı

Sağlık Bakanlığı Merkez Birimleri ve Bağlı Kuruluşlarından Temsilcilere Yönelik Bakanlığımızın Bilgi Güvenliği Politikaları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi.
Okunma : 3313 10.09.2014 13:51:49
 Süresiz Yayın 16.07.2018 15:36:22
Kurumsal İşleyiş Sürecinde ISO 27001 Bilgi Güvenliği Standardının Temel İlkelerinin Benimsenmesi ve Uyum Çalışmaları Kapsamında Sağlık Bakanlığı Merkez Birimleri ve Bağlı Kuruluşlarından Temsilcilerle Bir Araya Geldik.
Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi ve Kılavuzu çerçevesinde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. M. Mahir ÜLGÜ yaptı. ÜLGÜ, konuşmasında  "ISO 27001 Bilgi Güvenliği Standardı uyum çalışmalarıyla Genel Müdürlük bünyesinde farkındalık oluştuğunu ve bunu bütün Bakanlığa yaymayı düşündüklerini" ifade etti.  "Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü kapsamında 2012 yılında başlatılan  bu çalışmalar elde edilen bilgi ve deneyimleri sahayla paylaşmanın önemli olduğunu" vurgulayarak  "Sağlık Bakanlığı Merkez Birimleri ve Bağlı Kuruluşlarında Bilgi Güvenliği Standardı Uyum Çalışmalarını 2015 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini" belirtti.
 
Toplantıda, Bilgi Güvenliği Biriminden Dilek KARAKAYA ve Faruk ÇALIKUŞU bilgi güvenliği çalışmalarında bugüne kadar yapılan çalışmalar ve kazanımlar hakkında sunum yaptılar. Sunumları takiben KARAKAYA ve ÇALIKUŞU Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi ve Kılavuzunun Bakanlığımız Merkez ve Bağlı Kuruluşları ile Taşra Teşkilatında uygulanması ve farkındalığın artırılması için yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundular. 
 
Toplantının sonunda, Bilgi Güvenliği Birim  Sorumlusu Dilek KARAKAYA, toplantıya gelerek değerli fikirlerini paylaştıkları için katılımcılara teşekkürlerini iletti. Katılımcılar da bilgi güvenliği kavramının sahada yaygınlaştırılmasının iş süreçleri, personel niteliği, çalışma ortamı ve kurum kültürüne sağlayacağı katkının önemini vurgulayarak toplantıya dair memnuniyetlerini ifade ettiler.  
 
                                    Toplantıya Katılan Sağlık Bakanlığı Merkez Birimleri ve Bağlı Kuruluşları
 
• Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı)
• Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme   Daire Başkanlığı, Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı)
• Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı)
• Denetim Hizmetleri Başkanlığı Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (İdari Hizmetler Başkanlığı)
• Ankara 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (İdari Hizmetler Başkanlığı)
• Ankara İl Halk Sağlığı Müdürlüğü (Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şubesi,  Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi)
• Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
• Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik
• Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik
• Ankara Ulus Devlet Hastanesi Başhekimlik