Haber Detayı

Sözleşmeli Yöneticilerin Bilgi Güvenliği Performans İşlemleri
Okunma : 76 erdal.yildiz2 04.12.2018 02:58:46
 Süresiz Yayın erdal.yildiz2 04.12.2018 03:27:19

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Yönergesi ekinde yer alan bilgi güvenliği ile ilgili performans göstergeleri için ilgili birimler tarafından yapılması gereken faaliyetler, Genel Müdürlüğümüz tarafından tüm taşra birimlerine gönderilen iki ayrı yazı ile detaylı olarak açıklanmıştır. Söz konusu yazılara, konu ile ilgili diğer detaylara ve sıkça sorulan sorular (SSS) dokümanına https://bilgiguvenligi.saglik.gov.tr/Home/BGPerformansDegerlendirmesi  adresinden erişim sağlanmaktadır.