Bilgi Güvenliği İhlal Bildirimi

Lütfen (*) ile belirtilen yerleri boş bırakmayınız.

Olay Tanımı :
Servis Dışı Bırakma Saldırısı(Dos/DDos) :
Bilgi Sızdırma (Data Leakage) :
Zararlı Yazılım (Malware) :
Kimlik Taklidi :
Port Tarama :
Veritabanı Saldırısı (Sql Injection) :
Kişisel Bilgilerin Kötüye Kullanımı :
Oltalama (Phishing)
:
Web Uygulamaları Güvenlik İhlalleri :
Sosyal Mühendislik :
Veri Kaybı / Veri İfşası :
Zararlı Elektronik Posta (Spam) :
Parola Ele Geçirme :
Taşınır Cihaz Kaybı :
Dolandırıcılık (Fraud) :
Diğer :
Olay Açıklaması :

* Olayla ilgili dosyalarınızı e-posta ile bilgiguvenligi@saglik.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.