Olay Bildirimi


Lütfen (*) ile belirtilen yerleri boş bırakmayınız.

Olay Ayrıntıları
Önem Derecesi :
Olay Tanımı :
Servis Dışı Bırakma Saldırısı(Dos/DDos) :
Bilgi Sızdırma(Data Leakage) :
Zararlı Yazılım(Malware) :
Kimlik Taklidi :
Port Tarama :
Veritabanı Saldırısı(Sql Injection) :
Kişisel Bilgilerin Kötüye Kullanımı :
Oltalama(Phishing) :
Web Uygulamaları Güvenlik İhlalleri :
Sosyal Mühendislik :
Veri Kaybı/Veri İfşası :
Zararlı Elektronik Posta(Spam) :
Paralo Ele Geçirme :
Taşınır Cihaz Kaybı :
Dolandırıcılık(Fraud) :
Diğer :

Olay Açıklaması :